Dashboards

Brondata: De gegevens in de controlerapporten zijn de basis voor de dashboards.

Verversing: De verversingsfrequentie van een dashboard is aangegeven op het dashboard zelf. Het kan zijn dat een controlerapport al wel op de Google Drive staat, maar de data nog niet zichtbaar is op een dashboard.

Classificatie kwaliteit: Voor de classificatie van gebreken aan de installatie maken we gebruik van de IB22 methode.

 

 

 

 

 

Gebruik:

– Met “Selectie periode” kan worden gefilterd  op “installatiedatum”.

– Filteren op “controlemoment” kan belangrijk zijn voor een zuiver beeld (appels met appels vergelijken). Zo is bij ‘Voor oplevering’ het rapport niet compleet ingevuld, en  hebben we ook niet gecontroleerd op veilig werken, zoals bij ‘Tijdens montage’.

– Met “Opnieuw instellen” worden eerdere selecties ongedaan gemaakt.

– Exporteren naar csv, excel of google spreadsheets is mogelijk via de drie puntjes in de rechterbovenhoek van kaders. Dit komt te voorschijn als je er met de muis overheen hovert.

– Bij sommige kaders kan de weergave aangepast worden van bijvoorbeeld aantallen naar percentages. Door met de muis in over de rechterbovenhoek te gaan, komt hiervoor de knop ‘Optionele statistische gegevens’ te voorschijn.

– Zoeken binnen de gepresenteerde gegevens op het dashboard kan met Crtl-F.

Kader ‘rapporten in selectie’:

– Kolom Totaal kwaliteit: dit is een optelling van Ernstig, Serieus, Gering, Nihil en Onbekend.

– Kolom Veilig werken: Een leeg veld duidt aan dat er niet gecontroleerd is op veilig werken (/ het betrof een een controle na installatie). Wanneer hier een nul (0) staat is er wel gecontroleerd op veilig werken tijdens installatie, maar zijn er geen bevindingen.

– De weergave van de tabel is aan te passen via de knop ‘optionele technische gegevens’. Deze komt te voorschijn als je er met de muis over het kader gaat.

Emailbezorging: We kunnen een e-mailbezorging van het dashboard inplannen. Bijvoorbeeld elke maandag 7.00. Stuur je verzoek per mail aan info@zonnemeesters.nl

Disclaimer: De Zonnemeesters B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden in rapporten en dashboards. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zonnestroominstallatie blijft ten allen tijde liggen bij de installateur van de zonnestroominstallatie.

Rechten: Voor de opbouw van rapporten en dashboards is gebruik gemaakt van het door De Zonnemeesters B.V. ontwikkelde controlemodel met vragen, antwoorden en classificaties van bevindingen. Alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot dit model behoren toe aan De Zonnemeesters B.V.. Dit betekent, onder meer, dat dit model niet zonder schriftelijke toestemming van De Zonnemeesters B.V. als basis voor andere doelen dan opvolging van bevindingen gebruikt mag worden, of om welke reden dan ook aan derden ter beschikking gesteld mag worden.