Vanuit inzicht met focus werken aan kwaliteitsverbetering

We werken samen met onze opdrachtgevers aan continu verbeteren en leren. Met onze procesaanpak maken we tekortkomingen en verbeterkansen inzichtelijk én meten we het effect van eerder genomen maatregelen. Wij delen onze kennis met jou en stemmen onze diensten af op jouw bedrijfsvoering.

1. Controles

Per woning leveren wij een compleet rapport met bevindingen, inclusief onderbouwing. De rapporten zijn ook goed leesbaar voor montageteams, zodat de feedback direct doorgegeven kan worden.

2. Inzicht via dashboards

Met overzichtelijke tabellen en grafieken zie je in één oogopslag waar sturing nodig is. Je hebt inzicht in de bevindingen, waaronder naar ernst, team en type installatie. En je kunt het effect van ingezette verbeteracties volgen!

3. Periodiek bespreken

Regelmatig bespreken we de bevindingen, de mogelijkheden om te verbeteren en het effect van ingezette acties.

4. Gerichte verbeteracties

Naar behoefte ondersteunen wij met bijvoorbeeld techboxen, trainingen-on-the-job en procesadvies.

Bij seriematige projecten bieden we naast controles tijdens en na installatie ook de mogelijkheid tot gerichte instructie en training vooraf op de projectlocatie. Dit om het percentage first-time-right direct te verhogen.

Onderscheidend & uniek

“Zonnemeesters zijn inspecteurs met vakkennis. Ze leveren duidelijke rapporten met heldere feedback. Dit helpt om onze kwaliteit naar een hoger niveau te brengen. En voor onze opdrachtgevers geeft het een bevestiging dat wij ons werk serieus nemen”.