Procesaanpak

Samen met onze opdrachtgevers werken we met focus aan kwaliteitsverbetering. We delen onze kennis en zorgen dat onze diensten aansluiten op uw bedrijfsvoering.

Met onze gefaseerde procesaanpak maken we tekortkomingen en verbeterkansen inzichtelijk én meten we het effect van eerder genomen maatregelen. De basis voor continue leren en verbeteren.

1. Controles

Per woning leveren wij een compleet rapport met bevindingen, inclusief onderbouwing. De rapporten zijn ook goed leesbaar voor montageteams, zodat de feedback direct doorgegeven kan worden.

2. Inzicht via dashboards

Met onze interactieve dashboards krijg je gericht inzicht in de bevindingen, waaronder naar ernst, team en type installatie. En volg je het effect van ingezette verbeteracties!

3. Periodiek bespreken

Regelmatig bespreken we de bevindingen, de mogelijkheden om te verbeteren en het effect van ingezette acties.

4. Gerichte verbeteracties

Naar behoefte ondersteunen wij met bijvoorbeeld techboxen, trainingen-on-the-job en procesadvies.

Bij seriematige projecten bieden we naast controles tijdens en na installatie ook de mogelijkheid tot gerichte instructie en training vooraf op de projectlocatie. Dit om het percentage first-time-right direct te verhogen.

Onderscheidend & uniek

“Zonnemeesters zijn inspecteurs met vakkennis. Ze leveren duidelijke rapporten met heldere feedback. Dit helpt om onze kwaliteit naar een hoger niveau te brengen. En voor onze opdrachtgevers geeft het een bevestiging dat wij ons werk serieus nemen”.