Inzicht in de kwaliteit van het installatiewerk én hulp voor continu verbeteren

Wij bieden bedrijven inzicht in de kwaliteit die geleverd wordt én ondersteunen actief bij het doorvoeren van verbeteringen. Startpunten zijn (steekproefsgewijze) controles, diagnostiek bij problemen, een portfolio-analyse en/of een organisatiescan.

Kwaliteitsverbetering bij eigen en/of ingehuurde installatieteams

Steekproeven vormen een basis voor initiëren van verbeteringen in het werk van installatieteams en in de ondersteunende bedrijfsprocessen. De steekproeven kunnen tijdens of na installatie worden uitgevoerd.

We bieden praktische terugkoppeling voor uw eigen medewerkers en ingehuurde derden én adviseren over oplossingen in processen, materialen of werkwijzen. Samen monitoren we het effect van deze acties.

Bekijk onze procesaanpak

“De Zonnemeesters zorgt voor continu leren bij werkvoorbereiding, monteurs en elektriciens. Door de technische expertise kunnen wij onze dienstverlening naar een hoger niveau tillen.”

Portfolio-analyse als basis voor beheer

Met gerichte steekproeven leveren we een grondige analyse van de actuele status van een groep bestaande zonnestroominstallaties, zoals bij een woningbouwcorporatie.

Deze analyse biedt zowel asset- als contractmanagers waardevolle informatie die essentieel is voor het bepalen van planmatig onderhoud, de kans op storingen en direct noodzakelijk herstelwerk.

Diagnostiek bij particuliere en corporatiewoningen

Bij problemen met bestaande installaties kunnen wij de oorzaak en de ernst vaststellen. Signalen uit monitoringssystemen of klachten van gebruikers kunnen vragen om specialistische diagnostiek.

Het team van De Zonnemeesters bestaat uit ervaren en gecertificeerde specialisten. We zijn volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, vereisten én oplossingen.

De kwaliteit van de organisatie in beeld

Uiteindelijk is de kwaliteit van het installatiewerk het resultaat van alle voorafgaande processtappen binnen de eigen organisatie en de keten. Met een organisatiescan maken we inzichtelijk waar en hoe de organisatie verbeterslagen kan maken.

Een scan geeft inzicht in de belangrijkste kansen, knelpunten en ontwikkelmogelijkheden voor de organisatie, processen en teams. Tijdens de scan houden we interviews en organiseren we gerichte processen-workshops.